Analysis of taxational indicators of the larch forests in the Middle Lena valley (Central Yakutia)


K.V. Alekseev
DOI 10.31242/2618-9712-2022-27-2-277-281

Show more

Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk, Russia
[email protected]

Submitted 16.12.2021
Revised 15.02.2022
Accepted 22.03.2022

For citation
Alekseev K.V. Analysis of taxational indicators of the larch forests in the Middle Lena valley (Central Yakutia) // Arctic and Subarctic Natural Resources. 2022, Vol. 27, No. 2. P. 277–281. (In Russ.) https://doi. org/10.31242/2618-9712-2022-27-2-277-281

Abstract. In this paper we present a description of the forest stands in Central Yakutia. Forests of the region growing on the permafrost-taiga soils are characterized by low biological productivity, fragility and vulnerability to anthropogenic factors. Larch forests containing mixed herbs and lingonberries are the dominant forest type on the floodplain terrace and in the watershed areas due to the specific edaphic conditions. Forest stands with low productivity belong to the V-Va bonitet classes and demonstrate purity, usually without admixture of other species. We aim to analyze the structure of the main types of larch forests in the Middle Lena valley within the Namsky district of the Republic of Sakha (Yakutia). We have examined the correlation between the main taxational indicators of the larch stands within the lingonberry forest group. The analysis of their main taxational indicators has revealed their correlation with the morphometric parameters of the larch stands belonging to the mixed herb-lingonberry forest type. The analysis has proved a high degree of reliability of the established equations between a number of their indicators. The measurement data of taxational indicators demonstrated correlation between different indicators in the form of the equations of dependence. The results can lead to a comprehensive evaluation of the stands on the basis of the measurement assessment of their few taxational indicators. The revealed regularities will be used in standard tables evaluating the main structure parameters of the larch stands in the Middle Lena valley within the Namsky district. They will allow us to obtain a comprehensive characterization of the stands on the basis of evaluation of their several taxational indicators.

Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), larch forests, stands, productivity, taxational indicators

Acknowledgements. The research was carried out within the the basic project of the Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS : «Vegetation of the permafrost zone of the taiga Yakutia: biodiversity, environment-forming functions, protection and rational use» (number 0297-2021-0023).


References

  1. Abolin R.I. Geobotanicheskoye i pochvennoye opisaniye Leno-Vilyuyskoy ravniny / Tr. komissii po izucheniyu Yakutskoy ASSR. Vol. 10. L., 1929. 372 p.
  2. Pozdnyakov L.K. Daurskaya listvennitsa / AN SSSR. Sib. otd-niye. In-t lesa i drevesiny im. V.N. Sukacheva. M.: Nauka, 1975. 312 p.
  3. Shcherbakov I.P. Tipy lesa Yuzhnoy Yakutii // Lesa Yuzhnoy Yakutii. M.: Nauka, 1975. 344 p.
  4. Shcherbakov I.P. Lesnoy pokrov severo-vostoka SSSR. Novosibirsk: Nauka, 1975. 344 p.
  5. Pozdnyakov L.K. Les na vechnoy merzlote. Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-e, 1983. 96 p.
  6. Pozdnyakov L.K. Merzlotnoye lesovedeniye. Novosibirsk : Nauka, 1986. 140 p.
  7. Les i vechnaya merzlota: Osobennosti sostava i struktury lesov merzlotnogo regiona. problemy ratsionalnogo vedeniya khozyaystva i okhrany / Otv. red. Isayev A.P. Yakutsk: Yakutskiy gosuniversitet, 2000. 190 p.
  8. Isayev A.P. Estestvennaya i antropogennaya dinamika listvennichnykh lesov kriolitozony (na primere Yakutii): Avtoref. diss. dokt. biol. n. Yakutsk, 2011. 46 р.
  9. Nefedyev V.V., Sedelnik N.D., Sokolov P.A., Shmatkova L.E., Isayev A.P., Timofeyev P.A., Shurduk I.F. Maksimov T.Kh. Obzor sostoyaniya borealnykh lesov i prioritetnyye napravleniya v reshenii problem ikh sokhraneniya i ustoychivogo ispolzovaniya (na primere Respubliki Sakha (Yakutiya)). Strategiya sokhraneniya. vosstanovleniya i ustoychivogo ispolzovaniya borealnykh lesov: Materialy mezhdunarodnogo seminara 16–17 dekabrya 1996 g., g. Yakutsk. Respublika Sakha (Yakutiya). Moskva: MSOP, 1997. P. 183–202.
  10. Sukachev V.N., Zonn S.V. Metodicheskiye ukazaniya k izucheniyu tipov lesa. M.: Izd-vo AN SSSR, 1961. 144 p