Tectonics of the Verkhoyansk-Kolyma mesozoid system (Eastern Yakutia)

Ф.Ф. Третьяков
DOI 10.31242/2618-9712-2022-27-2-181-194

Show more

Diamond and Precious Metals Geology Institute SB RAS, Yakutsk, Russia
tretyakov_ff@mail.ru

Submitted 25.02.2022
Revised 24.03.2022
Accepted 14.04.2022

For citation
Tretyakov F.F. Tectonics of the Verkhoyansk-Kolyma mesozoid system (Eastern Yakutia) // Arctic and Subarctic Natural Resources. 2022, Vol. 27, No. 2. P. 181–194. (In Russ.) https://doi.org/10.31242/2618-97122022-27-2-181-194

Abstract. In this paper we propose the model of transformation of the Yakut Marginal Sea (YMS) into the orogenic Verkhoyansk-Kolyma mesozoid system (VKMS). The model is indicated in general terms and is undoubtedly a subject to further research. We have established similarity of the structure and formation of the YMS to the modern Japan marginal sea. In the late Mesozoic the VKMS was formed through the mini-subduction of the YMS oceanic crust beneath the island arc and microcontinent with the closure of small ocean basins, along with the collision of the YMS crustal blocks with Siberian continent. The marginal sea model allows us to claim that the major tectonic structures of the Verkhoyansk-Kolyma and Novosibirsk-Chukotka folded mesozoic systems of the Northeast Russia are in fact structural elements of different cratons: the North Asian and North American cratons. Moreover, formation of the systems occurred on different sides of the convergent boundary of the southern Proto-Arctic. Thus, the collisional (marginal sea) Verkhoyansk-Kolyma border was formed in the rear zone of the border, and the accretionary Novosibirsk-Chukotka border was formed in its frontal part.

Keywords: Yakut marginal sea, small ocean, «sleep» mode, minisubduction, convergent boundary, Verkhoyansk-Kolyma mesozoid system

Acknowledgements. The research was carried out as part of the scientific work of the Diamond and Precious Metal Geology Instiute SB RAS (number FUEM-2019-0001(0381-2019-0001)) and funded by the Russian Foundation for Basic Research (project number 19-05-009 45).


References

 1. Cehov A.D. Tectonicheskaya evolusia SeveroVostoka Asia (okrainnomorskaya model). M.: Nauchny mir, 2000. 204 p.
 2. Sokolov S.D., Didenko A.P., Grigoriev V.N., Aleksutin M.V., Bondarenko G.E., Krylov K.A. Paleotectonicheskie rekonstruksii severo-vostoka Rossia: problems i neopredelennosti // Geоtectonica. 1997. No. 6. P. 72–90.
 3. Bondarenko G.E. Tektonika I geodinamicheskaya evolusiya mezozoid severnogo obramlenia Tihogo okeana. Avtoref. dis. dokt. geol.-min. nauk. M.: MGU, 2004. 46 p.
 4. Sokolov S.D. Ocherk tektoniki Severo-Vostoka Azii // Geotektonika. 2010. No. 6. P. 60–78.
 5. Parfenov L.M. Terrany i istoria formirovania mezozoiskih orogennih poyasov Vostochnoi Yakutia // Tihookeanskaya geologia. 1995. Vol. 14, No. 6. P. 32–43.
 6. Oksman V.S. Tektonika kollizionnogo poyasa Cherskogo (Severo-Vostok Azii). M.: GEOS, 2000. 269 p.
 7. Tretyakov F.F. Nekotory aspecty stroenia consolidirovannoy kory Vtrkhoynkogo skladchato-nadvigovogo poysa // Otechestvennaya geology. 2017. No. 5. P. 116–122.
 8. Gusev G.S., Gaiduk V.V., Bulgakova M.D., Fradkin G.S., Brahfogel F.F. Srednepaleozoisky (verkhnegersinsky) megakomplex // Struktura I evolusia zemnoi kori Yakutia. M.: Nauka, 1985. P. 89–117.
 9. Merzlykov V.M.,Terehov M.I. Sredinnie massivi Severo-Vostoka SSSR // Tektonika sredinnih massivov. M.: Nauka, 1976. P. 37–42.
 10. Hanchuk A.I., Golozubov V.V., Gorychev N.A., Rodionov S.M. Geodinamicheskie rekonstrukcii i metallogenia Vostoka Rossii // Geodinamika, magmatizm i metallogenia Vostoka Rossii. Vladivostok: Dalnyauka, 2006. Kniga 2. P. 880–897.
 11. Zonenshain L.P., Kuzmin M.I., Natapov L.M. Tektonika litosphernh plit territorii SSSR. Kniga 2. M.: Nedra, 1990. 334 p.
 12. Parfenov L.M. Tectonics of Verkhoyansk-Kolyma Mesozoides in context of plate tectonics // Tectonophysics.1991. Vol. 199. P. 319–342.
 13. Parfenov L.M. Tectonicheskay evolucia zemnoi koru Yakutii v konstekte geodinamiki severa Tihookeanskogo obramlenia i metallogenicyeskie poysa // Tektonika, geodinamika i metallogenia territorii Respubliki Caha (Yаkutia). M.: MAIK «Nauka/Interoeriodika», 2001. P. 499–512.
 14. Beus V.A. Vozrast i geologo-petrohimicheskie osobennosti metamorficheskih ortoporod Prikolymskogo dokembriiskogo kompleksa // Regionalnaya geodinamika i stratigrafia Aziatskoi chasti SSSR. Sbornik nauchnih trudov. L., 1992. P. 65–85.
 15. Parfenov L.M., Oksman V.S., Prokopiev A.V., Timofeev V.F., Tretyakov F.F., Trunilina V.A., Deikunenko A.V. Collage terreinov Verkhoyano-Kolymskoi orogennoi oblasti // Tectonika, geodinamika i metallogenia territorii Respublici Sakha (Yakutia) / Otv. Red. L.M. Parfenov, M.I. Kuzmin. M.: MAIK «Nauka/Interperiodika», 2001. P. 199–255
 16. Tektonika, magmaticheskie i metamorficheskie kompleksi Kolimo-Omolonskogo massiva / Grinberg G.A., Gusev G.S., Baharev A.G. i drugie. M.: Nauka, 1991. 359 p.
 17. Lichagin P.P., Merzliakov V.M., Terehov M.I. Geologia Alazeiskogo ploskogoria // Voprosi geologii sredinnih massivov Severo-Vostoka SSSR. Magadan, 1977. P. 18–55.
 18. Ivanov O.N. Geologia Alazeiskogo nagoria v sviazi s geologicheskim raionirovaniem Severo-Vostoka SSSR // Printsipi tektonicheskogo raionirovania. Vladivostok, 1975. P. 227–235.
 19. Bulgakova M.D. Litologicheskie osobennosti formasionnih kompleksov pozdnego paleozoia-rannego mezozoia Verhoyna-Chukotskoi skladchatoi oblasti // Litologia i poleznie iskopaemie. 1982. No. 1. P. 55–66.
 20. Lichagin P.P. Andezitovii vulkanizm Alazeiskogo ploskogoria (Severo-Vostok SSSR) // Vulkanologia i seismologia. 1983. No. 4. P. 53–61.
 21. Trunilina V.A., Roev S.P., Orlov J.S., Ivanov A.I. Magmatizm hrebta Tas-Hayhtah. Yakutsk: Izd-vo YGU, 2009. 135 p.
 22. Kropachev A.P., Strelnikov S.I., Kiselev A.A., Fedorova N.P. Doordovikskie ofiolitoklastiti Omulevskogo podnyatia (Severo-Vostok SSSR) // Dokl. AN SSSR. Ser. Geol. 1987. Vol. 292. No. 4. P. 941–944.
 23. Grebennikov G.A., Rabotnov V.T., Spektor V.B. K stratigrafii verhnego dokembria Selennyhskogo kryga // Dokembrii i paleozoi Severo-Vostoka SSSR. Tezisi dokladov megvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchania. Magadan, 1974. P. 12.
 24. Dgenkins H.K. Pelagicheskie facialnie obstanovki // Obstanovki osadkonakoplenia i facii. Vol. 2. M.: Mir, 1990. P. 74–140.
 25. Natapov L.M., Surmilova E. P. Geologicyeskaya karta SSSR. Masshtab 1:1000000 (novaya seria). List – 54,55. Honuu. Obyasnitelnya zapiska. L., 1986. 120 p.
 26. Oksman V.S., Suzdalova N.I., Kraev A.A. Deformacionnie strukturi I dinamicheskie obstanovki formirovania porod Verhne-Indigirskogo raiona. Yakutsk: Izdvo YNC SO RAN, 2005. 204 p.
 27. Kuznecov V.M. Osobennosti stroenia Sugoiskogo sinklinoria i ego pologenie v mezozoidah SeveroVostoka SSSR // Tihookeanskay geologia. 1983. No. 2. P. 105–109.
 28. Natapov L.M., Shulgina V.S. Geologicheskaja karta SSSR. Masshtab 1:1000000 (novay seria). List Q-56,57. Srednekolimsk. Obysnitelnay zapiska. L., 1991. 111 p.
 29. Indolev K.N. Daiki rudnih raionov Vostochnoi Yakutii. M.: Nauka, 1979. 196 p.
 30. Osipova Z.V. Litologia verkhejurskogo peschanikovogo compleksa Kondakovsogo ploskogoria // Novye dannye po metallogenii i geologicheskomy stroeniju Yano-Kolymskogo mezhdurechia. L., 1972. P. 43–50.
 31. Natapov L.M., Surmilova E.P. Geologicheskaya karta SSSR. Masshtab 1:1000000 (novaya seriya). List R-53-(55) Deputatsky. Obyasnitelnaya zapiska. SPb., 1992. 105 p.
 32. Mitchell A.H.G., Reding H.G. Osadkonakoplenie i tektonika // Obstanovki osadkonakoplenia i facii. Vol. 2. M.: Mir, 1990. P. 227–283.
 33. Kuznecov V.M. Verhnepaleozoiskie otlogenia vostochnogo krila Prikolimskogo podnyatia // Materiali po geol. i polezn. iskop. Severo-Vostoka SSSR. Magadan: Kn. izd-vo. 1980. Iss. 25. P. 3–9.
 34. Bulgakova M.D., Kolodeznikov I.I. Srednepaleozoiski riphtogenez na Severo-Vostoke SSSR: osadkonakoplenie i vulkanizm. M.: Nauka, 1990. 256 p.
 35. Natapov L.M., Zonenshain L.P., Shulgina V.S., Surmilova E.P., Degtyarev V.S., Savosina A.K., Artemov A.V., Kats A.G., Stavsky A.P. Geologicheskoe razvitie Kolymo-Indigirskogo regiona i problema Kolymskogo massiva // Geotektonika. 1977. No. 4. P. 18–31.
 36. Ingersoll R.V. Tectonics of sedimentary basins, with revised nomenclature // Tectonics of sedimentary basins: Resent Advances. / Еdited by Cathy Busby and Antonio Azor. Blackwell Publishing Ltd, 2012. P. 3–43.
 37. Konstantinovsky A.A. Drevnyе glibi v jurskikh otlogeniakh khrebta Chersky (Severo-Vostok SSSR) / Geotectonika. 1975. No. 6. P. 61–67.
 38. Terehov M.I., Dilevsky E.F. Geologia hrebta Arga-Tas. Preprint. Magadan: SVNKII DVO AN SSSR, 1988. 49 p.
 39. Arhipov J.V., Agafonov G.E., Sonin G.S. Olistostromi Ulahan-Tasskogo gorst-antiklinoria // Bull. nauchn.-tehn. informasii. Voprosi regionalnoi i neftynoi geology Yakutia. YF SO AN SSSR. Yakutsk, 1980. P. 17–20.
 40. Gedko M.I. Uyndino-Yasachnenskaya pozdnejrskaya ostrovnaya duga (severo-vostok SSSR) // Geotektonika. 1988. No. 3. P. 88–100.
 41. Surnin A.A. Pozgnejrskie ultraosnovnie i osnovnie kompleksi Kolymskogo massiva. Novosibirsk: Nauka, 1990. 160 p.
 42. Dilevsky E.F. Zonalnost Uyandino-Yasachnenskogo vulkanicheskogo poyasa i ego tectonicheskaia priroda // Geotektonika. 1994. No. 4. P. 52–62.
 43. Akinin V.V., Prokopiev A.V., Toro H., Miller E.K., Wuden Dg., Gorychev N.A., Alshevsky A.V., Bakharev A.G., Trunilina V.A. U-PB SHRIMP-vozrast granitoidov Glavnogo batolitovogo poysa (SeveroVostok Asia) // Dokl. RAN. 2009. Vol. 426, No. 2. P. 216–221.