Без рубрики

To the question concerning the erosion section of kimberlites of the Alakit-Markhinsky ore field

N.I. Gorev1,*, N.K. Shakhurdina1, R.F. Salikhov2, E.V. Protsenko1
DOI 10.31242/2618-9712-2020-25-1-2

Show more

Geo-Scientific Research Enterprise ALROSA (PJSC), Mirny, Russia
Vilyui Exploration Expedition ALROSA (PJSC), Aykhal, Republic of Sakha (Yakutia), Russia
*[email protected]

Received 04.12.2019
Accepted 17.02.2020

Citation
Gorev N.I., Shakhurdina N.K., Salikhov R.F., Protsenko E.V. To the question of the erosion section of kimberlites of the Alakit-Markhinsky ore field // Arctic and Subarctic Natural Resources. 2020, Vol. 25, N 1. P. 20–31. https://doi.org/10.31242/2618-9712-2020-25-1-2

Abstract. Erosion section of kimberlite bodies and host rocks is one of the prognostic and search criteria of the primary diamond deposits of Western Yakutia. The depth of erosion and the intensity of kimberlite weathering determine the scale and quality of placer diamondiferousness and the contrast of the halos of satellite minerals – direct exploratory signs of deposits. The material for the retrospective analysis of the Alakit-Markhinsky ore field was the available information on the geology of the area: stratigraphy, tectonics, paleogeography, isotopic and paleontological dating of kimberlites, well logging etc. The procedure of investigations and analysis of specialized tectonic maps and schemes is considered, allowing determination of erosion section of buried kimberlite fields and deposits. It is shown that paleogeological reconstructions based on large-scale cartographic materials using logging data make it possible to calculate the level of erosion cut of kimberlites and host rocks with an accuracy of ± 5 to ± 100 m (up to 10-20 % of the denudation value). As a result of investigation, it was found that the kimberlite bodies of the AlakitMarkhinsky ore field are eroded to a depth of 325 to 500 m, increasing eastward. The existence of two epochs of kimberlite magmatism in the Middle Paleozoic is confirmed, while the Late Devonian-Early Carboniferous kimberlites differ from Late Silurian-Early Devonian ones in larger denudation comparable with the reconstructed thickness of the Devonian deposits.

Key words: kimberlite, Western Yakutia, paleotectonics, erosion section, xenolith, criteria and signs, deposit, diamond.

References
 1. Khar’kiv A.D., Zinchuk N.N., Kryuchkov A.I. Korennyye mestorozhdeniya almazov mira. M.: Nedra, 1998. 555 p.
 2. Podchasov V.M., Minorin V.Ye., Bogatykh I.Ya., Golubev Yu.K., Grakhanov S.A., Krivonos V.F., Podvysotskiy V.T., Khar’kiv A.D., Erinchek Yu.M., Yagnyshev B.S. Geologiya, prognozirovaniye, metodika poiskov, otsenki i razvedki korennykh mestorozhdeniy almazov. Kniga 1. Korennyye mestorozhdeniya. Yakutsk: YAF GU «Izdatel’stvo SO RAN», 2004. 548 p.
 3. Gorev N.I. Tektonicheskiye issledovaniya pri prognozirovanii korennykh istochnikov almazov // Almaznaya geologiya v AK «ALROSA» – nastoyashcheye i budushcheye». Voronezh: VGU, 2005. P. 1175–1202.
 4. Brakhfogel’ F.F. Geologicheskiye aspekty kimberlitovogo magmatizma severo-vostoka Sibirskoy platformy. Yakutsk, 1984. 128 p.
 5. Almaznyye mestorozhdeniya Yakutii / Bobriyevich A.P., Bondarenko M..N., Gnevushev M.A. i dr. M.: Gosgeoltekhizdat, 1959. 527 p.
 6. Mikhaylov M.V., Gridasov N.V. K voprosu o vozraste kimberlitovoy trubki Mir // Materialy po geologii i poleznym iskopayemym Yakutskoy ASSR. Iss. 11. Yakutsk, 1963. P. 64–70.
 7. Rozhkov I.S. Zakonomernosti razmeshcheniya rossypey i ikh korennykh istochnikov na territorii Yakutii // Geologiya rossypey Yakutii. M., 1964. P. 5–43.
 8. Milashev V.A. Petrokhimiya kimberlitov Yakutii i faktory ikh almazonosnosti. L.: Nedra, 1965. 160 p. (Trudy NIIGA; Vol. 139).
 9. Leonov B.N., Prokopchuk V.I., Orlov Yu.L. Almazy Prilenskoy oblasti. M., Nedra, 1966. 279 p.
 10. Almazonosnyye rossypi Zapadnoy Yakutii / Rozhkov I.S., Mikhalev G.P., Prokopchuk B.I., Shamshina E.A. M.: Nauka, 1967. 280 p.
 11. Otnyukov N.I. Novyye dannyye o glubine denudatsionnogo sreza kimberlitovykh trubok Malo-Botuobinskogo rayona // Geologiya i geofizika. 1971. No. 4. P. 143–147.
 12. Brakhfogel’ F.F., Zaytsev A.I., Shamshina E.A. Vozrast kimberlitovykh magmatitov – osnova prognozirovaniya almazonosnosti territoriy // Sovetskaya geologiya. 1977. No. 9. P. 20–24.
 13. Zaytsev A.I., Smelov A.P. Izotopnaya geokhronologiya porod kimberlitovoy formatsii Yakutskoy provintsii / IGABM SO RAN. Yakutsk, 2010. 108 p.
 14. Krivonos V.F., Prokopchuk B.I. Epokhi kimberlitovogo vulkanizma na severo-vostoke Sibirskoy platformy // Sovetskaya geologiya. 1973. No. 3. P. 11–20.
 15. Zinchuk N.N., Savko A.D., Shevyrev L.T. O kolichestve epokh moshchnogo koroobrazovaniya i kimberlitovogo magmatizma v neogeye Zemli // Geologiya, zakonomernosti razmeshcheniya, metody prognozirovaniya i poiskov almaznykh mestorozhdeniy. Mirnyy, 1998. P. 48–51.
 16. Savko A.D., Shevyrev L.T., Zinchuk N.N. Epokhi moshchnogo koroobrazovaniya i almazonosnogo magmatizma v istorii Zemli. Voronezh: Izd-vo VGU, 1999. 102 p.
 17. Jing Sun, Chuan-Zhou Liu, Tappe S., Kostrovitsky S.I., Fu-Yuan Wu, Yakovlev D., Yue-Heng Yang, JinHui Yang. Repeated kimberlite magmatism beneath Yakutia and its relationship to Siberian flood volcsnism: Insights from in situ U-Pb and Sr-Nd perovskite isotope analysis // Earth and Planetary Science Letters. 2014. No. 404. P. 283–295.
 18. Tarabukin V.P. Konodonty iz ksenolitov osadochnykh porod v kimberlitovykh trubkakh DaldynoAlakitskogo rayona (vostochnaya chast’ Sibirskoy platformy) // Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya. 2003. No. 2. P. 102–112.
 19. Tarabukin V.P., Kanygin A.V., Smirnov D.L. i dr. Nakhodki paleozoyskikh konodontov v ksenolitakh kimberlitovykh trubok Sibirskoy platformy // Geologiya i geofizika, 1999. Vol. 40. No. 6. P. 834–842.
 20. Devis G.L., Sobolev N.V., Khar’kiv A.D. Novyye dannyye o vozraste kimberlitov Yakutii, poluchennyye uran-svintsovym metodom po tsirkonam // Dokl. AN SSSR. 1980. Vol. 254, No. 1. P. 175–179.
 21. Matukhin R.G. Devon i nizhniy karbon Sibirskoy platformy (sostav, usloviya osadkonakopleniya, minerageniya). Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-niye, 1991. 164 p.
 22. Gorev N.I., Gerasimchuk A.V. Spetsializirovannyye tektonicheskiye karty pri prognozirovanii korennykh mestorozhdeniy almazov na Sibirskoy platforme: metodika sostavleniya i analiza // Rudy i metally. 2017. No. 4. P. 25–41.
 23. Khar’kiv A.D., Zinchuk N.N., Kryuchkov A.I. Geologo-geneticheskie osnovy shliho-mineralogicheskogo metoda poiskov almaznyh mestorozhdeni. M.: Nedra, 1995. 348 p.
 24. Afanas’yev V.P., Agashev A.M., Pokhilenko N.P. Osnovnyye cherty istorii i usloviy formirovaniya oreolov indikatornykh mineralov kimberlitov Sibirskoy platformy // Geologiya rudnykh mestorozhdeniy. 2013. Vol. 55, No. 4. P. 295–304.
 25. Gorev N.I., Manakov A.V., Erinchek Yu.M., Garat M.N. Osobennosti stroyeniya osadochnogo chekhla Malobotuobinskogo almazonosnogo rayona Yakutii po dannym paleostrukturnogo analiza // Regional’naya geologiya i metallogeniya. 1994. No. 2. P. 132–144.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *