Без рубрики

The growth of potato micro-stalks in vitro under the action of multiconversion biopreparation Embiota

G.V. Filippova*, V.G. DarkhanovaN.S. Stroeva
DOI 10.31242/2618-9712-2021-26-3-112-119

Show more

Institute for Biological Problems of Cryolithozone, SB RAS, Yakutsk, Russia
*nur[email protected]

Received 23.11.2020
Accepted 15.06.2021

Citation
Filippova G.V., Darkhanova V.G., Stroeva N.S. The growth of potato micro-stalks in vitro under the action of multiconversion biopreparation Embiota // Arctic and Subarctic Natural Resources. 2021, Vol. 26, No. 3. pp. 112–119. (In Russ.) https://doi.org/10.31242/2618-9712-2021-26-3-112–119

Abstract. Results of the investigation into the effect of multiconversion biopreparation Embiota, obtained using five producing strains grown on the exhausted straw substrate of the oyster mushroom, on in vitro growth and development of micro-stalks of regenerant potato plants of «Rozara» are presented. The biopreparation was introduced in the concentrations of 2.5; 5; 10; 25; 50 and 100 mL/L into the growth medium containing the elements according to Murashige and Skoog formulation, with the full and half salt compositions. It is demonstrated that in the case of the availability of mineral nutrition, the biopreparation had no effect on the morphological parameters of vegetative organs within the whole range of studied concentrations. At the same time, in the version with 2.5 mL/L, an increase in the air-dry mass of above-ground organs by a factor of 1.3–1.4 was detected, while in the version with 100 mL/L this parameter exhibited a decrease by a factor of 1.2–1.3 in comparison with the reference. Under the conditions of insufficient nutrition, the growth-stimulating effect was registered in the versions with 5 and 10 mL/L. An increase in the parameters characterizing the number of shoots and leaves by a factor of 1.3–1.5 over the reference was detected. The concentration of 10 mL/L also has the best effect on the formation of the root system. Inhibiting action on the morphometric parameters of plants and their phytomass was detected after the introduction of the biopreparation in high concentrations 50 and/or 100 mL/L, which was especially clearly shown in the case when nutrition was insufficient. So, the results of the studies showed dose-dependent effect of «Embiota» biopreparation on the growth and development of plants. From the viewpoint of application for growth stimulation and for enhancement of productivity, the concentrations 2.5–10 mL/L may be used.

Keywords: wastes from mushroom growing, multiconversion preparation, potato microstalks, in vitro, morphometric parameters, phytomass.

Acknowledgements. The research was carried out within the State Assignment for the Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS for 2017–2020 «Fundamental and Applied Aspects of the Studies of the Diversity of the Plant Community of Northern and Central Yakutia» (No. AAAA-A17-117020110056-0).


References

 1. Ivanov A.I., Koryagin Yu.V., Anokhin R.V. Ispol’zovanie otrabotannogo substrata v kachestve organicheskogo udobreniya – vazhneyshee zveno bezotkhodnoy tekhnologii vyrashchivaniya gribov // XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastoyashchego plyus. 2015. No. 5 (27). P. 120–128.
 2. Valiev M.M., Tukhvatullin R.A. Model’ bezotkhodnogo vysokodokhodnogo sel’skokhozyay-stvennogo predpriyatiya s primeneniem biotekhnologiy // Agrarnyy vestnik Urala. 2010. No. 3(69). P. 41–43.
 3. Titova Yu.A., Krasnobaeva I.L. Mul’konversionnye biopreparaty dlya zashchity raste-niy i vozmozhnosti ikh ispol’zovaniya v organicheskom zemledelii // Tekhnologii i tekh-nicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produktsii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. No. 2(99). P. 164–183. DOI: 10.24411/0131-52262019-10161
 4. Motina T.Yu., Degtyareva I.A., Davletshina A.Ya., Yapparov I.A., Aliev Sh.A., Babynin E.V. Bioudobreniya kompleksnogo deystviya na osnove konsortsiuma mikroorganizmov i nanostrukturnykh agromineralov dlya polucheniya ekologicheski bezopasnoy produktsii rastenievodstva // Vestnik Tekhnologicheskogo universiteta. 2017. Vol. 20, No. 12. P. 122–126.
 5. Shablin P.A. Primenenie EM – tekhnologii v sel’skom khozyaystve. Sbornik trudov: Mikrobiologicheskie preparaty «Baykal EM1», «Tamir». M., 2006. P. 23–36.
 6. Evseeva E.A. Biotekhnologicheskie priemy polucheniya ekologicheski chistoy vysokokachestvennoy produktsii (na primere tekhnologii effektivnykh mikroorganizmov) // Agrarnyy vestnik primor’ya. 2018. No. 3(11). P. 35–38.
 7. Karomatov I.D., Salomova M.F. Meditsinskoe znachenie gribov veshenki // Biologiya i integrativnaya meditsina. 2017. No. 9. P. 78–88.
 8. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue cultures // Physiologia Plantarum. 1962. Vol. 15. P. 473–476.
 9. Butenko R.G. Kul’tura izolirovannykh tkaney i fiziologiya morfogeneza rasteniy. M: Nauka, 1964. 272 p.
 10. Kalinin F.L., Sarnatskaya V.V., Polishchuk V.E. Metody kul’tury tkaney v fiziologii i biokhimii rasteniy. Kiev: Naukova dumka, 1980. 320 p.
 11. Zaytsev G.N. Matematicheskiy analiz biologicheskikh dannykh. M., 1991. 183 p.
 12. Vinterhalter D., Dragievi I., Vinterhalter B. Potato In Vitro Culture Techniques and Biotechnology // Fruit, Vegetable and Cereal Science and Biotechnology. 2008. Vol. 2 (1). P. 16–45.
 13. Fawzia Abo-Sria Ebad, Marwa El-Sebai Abd Elsadek, El-Kazzaz A.A. Micropropagation of four potato cultivars in vitro // Academia Journal of Agricultural Research. 2015. Vol. 3(9). Pp. 184–188. DOI: 10.15413/ ajar.2015.0145
 14. Fu S.F., Wei J.Y., Chen H.W., Liu Y.Y., Lu H.Y., Chou J.Y. Indole-3-acetic acid: A widespread physiological code in interactions of fungi with other organisms // Plant Signal Behav. 2015. Vol. 10(8). P. e1048052. DOI: 10.1080/15592324.2015.1048052
 15. Nebeska D., Pidlisnyuk V., Stefanovska T., Trögl J., Shapoval P. et al. Impact of plant growth regulators and soil properties on Miscanthus x giganteus biomass parameters and uptake of metals in military soils // Reviews on Environmental Health. 2019. Vol. 34(3). P. 283–291. DOI: 10.1515/reveh-2018-0088.
 16. Malinska H., Pidlisnyuk V., Nebeska D., Erol A., Medzova A., Trögl J. Physiological Response of Miscanthus x giganteus to Plant Growth Regulators in Nutritionally Poor Soil // Plants (Basel) 2020. Vol. 9(2). P. 194. DOI: 10.3390/plants9020194.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *