Без рубрики

Statistical analysis of the groundmass composition of the diamond-bearing kimberlites of different grade in Yakutian diamondiferous province

Z.V. Spetsius1,*, A.S. Ivanov2
DOI 10.31242/2618-9712-2022-27-1-21-31

Show more

1Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, Yakutsk, Russia
2Saint Petersburg Mine University, Saint Petersburg, Russia
*[email protected]

Received 08.11.2021
Accepted 20.01.2022

Citation
Spetsius Z.V., Ivanov A.S. Statistical analysis of the groundmass composition of the diamond-bearing kimberlites of different grade in Yakutian diamondiferous province // Arctic and Subarctic Natural Resources. 2022, Vol. 27, No. 1. P. 21–31. (In Russ.) https://doi.org/10.31242/2618-9712-2022-27-1-21-31

Abstract. The chemical composition of kimberlites is essential for the identification of the origin and assessment of their potential diamond content. We have studied 42 major and trace elements in more than 100 samples from the bulk groundmass of kimberlite pipes of the Yakutian diamondiferous province. The procedures were performed using the ICPMS spectrometer iCAP 6300 Duo. The data on composition of the groundmass of kimberlites was processed by traditional statistical methods. Based on the analysis results, we have identified seven groups of mineral-forming elements. For a kimberlite pipe with a known diamond content, we proposed to select coefficients in order to construct histograms of the same size. Thus, the percentage values of the seven groups of mineral-forming elements serves as a benchmark. We demonstrated that the chemistry of the bulk groundmass of kimberlites is specific to each kimberlite pipe and can be used to assess their potential diamond grade.

Keywords: kimberlites, ground mass, chemical composition, statistical analysis, diamond grade, Yakutian diamondiferous province.

Acknowledgements. The authors express gratitude to all the colleagues participated in the implementation of the laboratory and analytical work of the studies. The main part of the research was carried out within the scientific research at the Geo-Scientific Enterprise, ALROSA OJSC.


References

 1. Kostrovitskiy S.I., Spetsius Z.V., Yakovlev D.A., Fon-der-Flaass G.S., Suvorova L.F., Bogush I.N. Atlas korennykh mestorozhdeniy almaza Yakutskoy kimberlitovoy provintsii / Otv. redaktor ak. N.P. Pokhilenko. Mirnyy: tipografiya OOO «MGP», 2015. 480 p.
 2. Khar’kiv A.D., Zinchuk N.N., Kryuchkov A.I. Korennyye mestorozhdeniya almazov mira. M.: Nedra, 1998. 555 p.
 3. Howarth G.H., Skinner E.M.W. Sub-volcanic development of kimberlite pipes: Evidence from the Lace and Voorspoed (Group II) kimberlites, South Africa // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2013. Vol. 268. P. 1–16.
 4. Sparks R.S.J. Kimberlite volcanism // Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 2013. Vol. 41. P. 497–528, http://doi.org/10.1146/annurev-earth-042711- 105252.
 5. Van Straaten B., Kopylova M.G. Pyroclastic kimberlite deposits from the Victor Northwest pipe (Ontario, Canada): the transition from phreatomagmatic to magmatic explosivity // Can J. Earth Sci. 2013. Vol. 50(10). P. 1059–1068.
 6. Bogatikov O.A., Gon’shakova V.I., Yefremova S.V. i dr. Klassifikatsiya i nomenklatura magmaticheskikh gornykh porod. M.: Nedra, 1981. 160 p.
 7. Mitchell R.H. Kimberlites: mineralogy, geochemistry and petrology. NY: Plenum Press, 1986. 442 p.
 8. Vasilenko V.B., Zinchuk N.N., Kuznetsova L.G. Petrokhimicheskiye modeli almaznykh mestorozhdeniy Yakutii. Novosibirsk: Nauka, 1997. 415 p.
 9. Kostrovitskiy S.I., Morikio T., Serov I.V., Amirzhanov A.A. Izotopno-geokhimicheskaya sistematika kimberlitov Sibirskoy platformy // Geologiya i geofizika. 2007. Vol. 48, No. 3. P. 350–371.
 10. Kopylova M., Kostrovitsky S.I., Egorov K.N. Salts in southern Yakuian kimberlites and the problem of primary alkali kimberlite melts // Earth-Science Reviews. 2013. Vol. 119. P. 1–16.
 11. Wedepohl K.H., Muramatsu Y. The chemical composition of kimberlites compared with the average composition of three basaltic magma types // Kimberlites, Diatremes, and Diamonds: Their Geology, Petrology, and Geochemistry / Editors(s): Henry O.A. Meyer; F.R. Boyd. 2013. Vol. 15. P. 45–57.
 12. Kamenetsky V.S., Maas R., Kamenetsky M.B., Paton C., Phillips D., Golovin A.V., Gornova M.A. Chlorine from the mantle: Magmatic halides in the UdachnayaEast kimberlite, Siberia // EPSL. 2009. Vol. 285 (1-2). P. 96–104.
 13. Vasilenko V.B., Kuznetsova L.G., Tolstov A.V., Minin V.A. Otsenka potentsial’noy almazonosnosti neizmenennykh kimberlitov na osnove populyatsionnykh modeley ikh sostavov // Geokhimiya. 2012. No. 12. P. 1098–1118.
 14. Milashev V.A. Petrokhimiya kimberlitov Yakutii i faktory ikh almazonosnosnosti. L.: Nedra, 1965. 160 p.
 15. Ivanov A.S. Statisticheskiy analiz indikatornykh mineralov kimberlitov // Trudy XIII Vserossiyskoy (s mezhdunarodnym uchastiyem) Fersmanovskoy sessii. KNTS RAN. Apatity. 2017. P. 172–181.
 16. Ilupin I.P., Kaminskiy F.V., Frantsesson Y.V. Geokhimiya kimberlitov. M.: Nedra, 1978. 352 p.
 17. Spetsius Z.V., Ivanov A.S. Primesnyye elementy v piropakh po dannym mikrozondovykh analizov // Materialy IX Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Yakutsk, 2019. P. 173–178.
 18. Hayman P.C., Cas R.A.F., Johnson M. Difficulties in distinguishing coherent from fragmental kimberlite: a case study of the Muskox pipe (Northern Slave Province, Nunavut, Canada) // J. Volcanol. Geotherm. Res. 2008. Vol. 174. P. 139–151.
 19. Vasilenko V.B., Tolstov A.V., Kuznetsova L.G., Minin V.A. Petrokhimicheskiye kriterii otsenki almazonosnosti kimberlitovykh mestorozhdeniy Yakutii // Geokhimiya. 2010. No. 2. P. 1–10.
 20. Zinchuk N.N., Spetsius Z.V., Zuyenko V.V., Zuyev V.M. Kimberlitovaya trubka Udachnaya. Veshchestvennyy sostav i usloviya formirovaniya. Novosibirsk: Izd-vo Novosibirskogo un-ta, 1993. 147 p.
 21. Kornilova V.P., Nikishov K.N., Koval’skiy V.V., Zol’nikov G.V. Atlas tekstur i struktur kimberlitovykh porod. M.: Nauka, 1983. 157 p.
 22. Webb K.J., Hetman C.M. Magmaclasts in Kimberlite // 11th International Kimberlite Conference. Extended Abstracts. 2017. No. 11IKC-4572.
 23. Spetsius Z.V., Aminov A.V., Ivanov A.S. Petrology of the Yubileynaya kimberlite pipe: application to the kimberlites variation with the depth // Alkaline Rocks, Kimberlites and Carbonatites: Geochemistry and Genesis. Proceedings in Earth and Environmental Sciences. GSLSpecPub, 2021. P. 211–230, https://doi.org/10.1007/ 978-3-030-69670-2_13.
 24. Spetsius Z.V. Evolyutsiya sostava kimberlitov i problema almazonosnosti // Ul’traosnovnyye magmy i ikh metallogeniya. Vladivostok, 1987. P. 137–148.
 25. Spetsius Z. V., Bezborodov S.M., Balandin S.V. Geologo-tekhnologicheskaya model’ korennogo almaznogo mestorozhdeniya // V sb.: Prognozirovaniye i poiski korennykh almaznykh mestorozhdeniy. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Simferopol’; Sudak, 1999. P. 332–336.
 26. Gerni D.D., Mur R.O. Geokhimicheskaya korrelyatsiya mezhdu mineralami kimberlitov i almazami Kratona Kalakhari // Geologiya i Geofizika. 1994. No. 5. P. 12–24.
 27. Dawson J.B., Stephens W.E. Statistical classification of garnets from kimberlite and associated xenoliths // J. Geol. 1975. Vol. 83. P. 589–607.
 28. Porotov G.S. Osnovy statisticheskoy obrabotki materialov razvedki mestorozhdeniy. L.: Izd. LGI, 1985. 97 p.
 29. Spetsius Z.V., Ivanov A.S., Buruyeva M.V. Geokhimicheskiy obraz kimberlitovykh tel po dannym analiza sostavov osnovnoy massy kimberlitov metodom plazmennoy spektroskopii (ISP-AES) // Materialy X Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem “Geologiya i mineral’no-syr’yevyye resursy Severo-Vostoka Rossii”. Yakutsk. 2020. P. 394–398.
 30. Okrugin A.V., Tolstov A.V., Sleptsov A.P., Baranov L.N. Petrohimicheskie osobennosti associacii ul’tra-osnovnyh shchelochnyh porod i karbonatitov Tomtorskogo massiva i interpretaciya vozmozhnyh trendov ih evolyucii // Prirodnie resursi Arktiki I Subarktiki. 2019. Vol. 24, No. 4. P. 7–24.
 31. Sobolev N.V. O mineralogicheskikh kriteriyakh almazonosnosti kimberlitov // Geologiya i geofizika. 1971. No. 3. P. 70–80.

Leave a Reply

Your email address will not be published.